Cilj TOP-a je gajenje i osiguranje opstanka hrvatskoga jezika i kulture Gradišćanskih Hrvatov. Uz sva trsenja za gajenje hrvatskoga jezika, tamburaške muzike i hrvatske jačke neka stoji človik, ki se bavi hrvatskom kulturom, u sredini pažnje. U svem svojem poslovanju neka svim članom TOPa bude mjerodavna kršćanska etika. Da se dostignu ovi cilji, mora TOP poduzeti slijedeće mjere:

  • Gajenje jezika unutar društva i u javnosti,
  • Gajenje hrvatske mužike i hrvatske jačke uz skupno muziciranje i pjevanje na proba i na javni nastupi
  • Stvaranje takove atmosfere u društvu, da se osebito dica i mladina ćutu dobro i da se tako moru razvijati osobno kao ljudi  i kao kreativni muzičari ili pjevači
  • Uvezanje i drugih hrvatskih sel južnoga Gradišća u projekte TOPa, da bi mogli svi zainteresirani u okviru Muzičke škole jug gajiti svoju kulturu pomoću jezično i muzično kvalificiranih učiteljev, ke TOP stavlja na raspolaganje
  • Sudjelivanje sa svimi dvojezičnimi školami u južnom Gradišću, s glavnom školom Sv. Mihalja, Trgovačkom akademijom u Santaleku i s  Dvojezičnom saveznom gimnazijom u Borti na korist hrvatskoga naroda u Gradišću
  • Nudjenje svojega notnoga arhiva svim zainteresiranim
  • Zalaganje u socijalni projekti za siromahe, da bi se nevolja i nepravica na svitu nadvladala i da bi se stvorio pravičniji svit
  • Podupiranje svakoga trsenja društav, institucijov i općin, ke pomažu da se ostvaru cilji TOPa
JSN Nuru is designed by JoomlaShine.com